Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy o tym jakie dane osobowe naszych Użytkowników wykorzystujemy i na jakich zasadach.

  1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Jadwiga Ciepał prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Ceramika Jagoda - Jadwiga Ciepał z siedzibą w Łobzowie 279 A (32-340 Wolbrom), NIP: 6371782939, REGON: 381367691, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki

2. Pozyskiwanie danych

Użytkownik przeglądający stronę nie musi podawać swoich danych osobowych. Zbieramy jedynie informacje o ruchu takie jak adres IP, id sesji, lokalizację itp. dla celów analitycznych (Google Analytics).

Wszystkie dane osobowe pozyskujemy dobrowolnie – podczas zakładania konta, przesyłania zapytania poprzez formularz kontaktowy, formularz zgłoszenia chęci współpracy, wiadomość e-mail czy wyrażaniu zgody na newsletter.

Aby w pełni korzystać z platformy tj. mieć możliwość dokonywania zakupów oraz kontaktu ze Sprzedawcą wymagamy rejestracji danych i podania przez Użytkownika danych osobowych. Użytkownik oświadcza, że podaje dane prawdziwe. Dane jakie zbieramy to imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon, nr konta bankowego, płeć (nieobowiązkowo), data urodzenia (nieobowiązkowo),
a w przypadku sprzedawców dodatkowo dane firmy.

  1. Cele przetwarzania danych

Przetwarzamy dane jedynie w celach związanych ze sprzedażą i komunikacją oraz,
w przypadku udzielonej dodatkowej zgody na otrzymywanie wiadomości newsletter, także w celu przesyłania informacji marketingowych (przesyłamy informacje o nowych produktach i wyjątkowych promocjach, a także o specjalnych akcjach organizowanych w ramach www.ceramika-jagoda.pl.

  1. Udostępnianie danych

Twoje dane udostępniamy jedynie podmiotom, które uczestniczą w funkcjonowaniu www.ceramika-jagoda.pl:
- hostingodawcy utrzymującemu nasze serwery i przechowującemu dane na tych serwerach oraz na serwerach kopii zapasowych (backup),
- Sprzedawcy jako stronie sprzedaży – dane dot. danej sprzedaży na potrzeby realizacji zamówienia,
- firmie PayU na potrzeby procesu płatności online, jeśli Klient wybierze tę opcję płatności,
- sprzedawca udostępnia dane adresowe wraz z telefonem lub adresem e-mail firmie dostarczającej przesyłkę,
- Instytucjom rządowym lub innym upoważnionym organom, jeśli zezwala na to lub wymaga tego prawo.

  1. Okres przetwarzania danych

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres nieokreślony, do momentu skorzystania z prawa do usunięcia danych lub przez okres wymagany prawnie do przechowywania informacji transakcji handlowych w przypadku złożonych zamówień.

  1. Uprawnienia przysługujące Klientowi

Klient, jeśli nie chce dłużej otrzymywać wiadomości newsletter, może zmienić swoje preferencje w ustawieniach swojego konta lub skorzystać z formularza na stronie newslettera.

Klient ma prawo do

- wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
- żądania usunięcia Twoich informacji bądź ograniczenia ich dalszego wykorzystywania
- żądania kopii posiadanych przez nas informacji
- poprawiania, zmiany lub uaktualniania informacji, które zostały nam przekazane (może zrobić to poprzez zalogowanie się i uaktualnienie swoich informacji)
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji w/w celów. Powyższe prawa można zrealizować m.in. poprzez kontakt na adres ceramika.jagoda@gmail.com lub przez kontakt telefoniczny

  1. Ochrona danych

Przykładany dużą wagę do ochrony danych osobowych Klienta i stosujemy zabezpieczenia by chronić te informacje.

Twoje dane przechowujemy tak długo jak jest to konieczne do zapewnienia świadczenia usługi oraz dla celów prawnych, dla których jesteśmy zobowiązani do przechowywania informacji.

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania.